Groei in een productiebedrijf 

Bedrijfsgroei kent vele vormen. Denk aan een sausfabrikant die een tweede productielijn opzet of een frisdrankorganisatie die internationaal doorbreekt. Deze uitbreidingen brengen kansen én uitdagingen met zich mee. Welke impact heeft groei op de verschillende afdelingen binnen een productiebedrijf? En hoe speel je als organisatie effectief in op deze veranderingen? 
 
Groei raakt alle aspecten van een organisatie. Er wijzigen dingen op het gebied van planning, personeel en procesbeheer. Maar het heeft ook impact op kwaliteitsvraagstukken en IT-systemen. Of je nu plotseling of geleidelijk groeit, met de juiste inzichten speel je hier effectief op in. En ben je voorbereid op mogelijke uitdagingen.

19 01 2023 Epsilon Studios Ektor Tsolodimos 16

De eerste signalen van verandering 

Groeipijn is onvermijdelijk bij vooruitgang. Plotselinge groei kondigt zich duidelijk aan, bijvoorbeeld met een tweede locatie of een nieuw productieteam. Maar wanneer groei geleidelijk ontstaat is dit niet altijd zo zwart-wit. De eerste signalen zijn subtiel: eenvoudige taken worden opeens een uitdaging. Of overleggen die voorheen efficiënt waren geven niet meer het gewenste resultaat. Op deze momenten schiet je oude werkwijze tekort en ga je op zoek naar nieuwe oplossingen.   

Waar begin je? 

Is jouw organisatie klaar voor verandering? En de nieuwe dynamiek in de samenwerking tussen verschillende afdelingen? Wat je precies nodig hebt verschilt per situatie. Toch rust succesvolle groei vaak op drie pijlers:  

Goede voorbereiding

Een goede voorbereiding zorgt voor een goede start van je verandertraject. Dit begint met een grondige analyse van de actuele situatie. Zo breng je de kansen en uitdagingen in kaart. Vervolgens stel je heldere doelen voor de toekomst en maak je een concreet plan van aanpak.  

Flexibiliteit

Op het juiste moment flexibel zijn leidt tot betere resultaten en meer innovatie. Dit betekent dat je snel inspeelt op veranderingen in de omgeving of feedback van gebruikers. Daarbij moedigt het ‘durven leren van fouten’ een cultuur van continue verbetering aan. En bereik je de beste resultaten.

Collega’s betrekken

Door helder en transparant te communiceren, zorg je ervoor dat iedereen op de hoogte is van de doelen, verwachtingen en voortgang. Betrokken medewerkers ervaren eerder een positieve werkomgeving. Dit zorgt voor een gemotiveerd team dat bereid is om net dat stapje extra te zetten. 

De juiste vragen stellen 

Hoe pak je het aan als je weet dat je productie binnenkort verdubbelt? Stel jezelf de volgende vragen om de juiste richting te bepalen: 

  • Hoe optimaliseren we de productie op de korte en lange termijn?  
  • Hebben we de juiste mensen met de juiste vaardigheden in huis?  
  • Weten alle afdelingen wat er van hen verwacht wordt in deze veranderende periode? 

Door hier bewust bij stil te staan ontwikkel je een duurzame groeistrategie. Dit zorgt voor efficiëntere werkprocessen en goede samenwerking tussen afdelingen. Daarbij zorgt een goede voorbereiding voor meer medewerkersbetrokkenheid en een gezonde werkdruk. Hierdoor behoud je waardevol talent, ook bij grote veranderingen.    

Home Yor In Poppies Bakeries 13 10 2023 Epsilon Studios Ektor Tsolodimos 27

Hoe beïnvloedt groei verschillende afdelingen?

Groei beïnvloedt verschillende afdelingen binnen een organisatie. Naast de productie, heeft deze verandering impact op finance, HR, IT en Quality-vraagstukken. Daarnaast ontstaan er onderling verbonden vraagstukken waarbij meerdere vakgebieden geraakt worden. Een goed moment om het hele bedrijfsproces te optimaliseren. Neem het voorbeeld van de groeiende sausfabrikant die een nieuwe productielijn start.

Yor In Poppies Bakeries 13 10 2023 Epsilon Studios Ektor Tsolodimos 3

Finance 

Een nieuwe productielijn vraagt om nieuwe apparatuur, technologieën en medewerkers. Daarbij zorgt bedrijfsgroei ook voor toenemende complexiteit van financiële transacties. Zo komen er bijvoorbeeld inkomsten- en uitgavenstromen bij, wat zorgt voor andere een andere manier van werken. Of wijzigingen in de cashflow. Hierdoor ontstaat vaak de behoefte aan financiële rapportages en forecasts.  

HR 

Een nieuwe productielijn betekent nieuw personeel. Welke trainingen krijgen nieuwe collega’s? Voldoet het huidige onboarding programma nog? Dit zijn voorbeelden van vragen waar de HR-afdeling mee te maken heeft. Ook komen er administratieve taken bij, zoals het opstellen van arbeidscontracten en het verwerken van nieuwe salarissen. In het geval van geleidelijke groei neemt de werkdruk langzaam toe. Door hier tijdig op in te spelen, voorkomt de HR-afdeling uitval door overbelasting. 

IT 

Bedrijfsgroei verhoogt de vraag naar IT-ondersteuning. Bijvoorbeeld omdat er meer gebruikers ondersteund moeten worden, of omdat de complexiteit van de processen toeneemt. Mogelijke veranderingen zijn uitbreiding van de infrastructuur, of de integratie van systemen. Daarbij heeft groei impact op schaalbaarheid en beveiligingsvraagstukken.

Operations 

De operations afdeling houdt zich bezig met de dagelijkse processen én de lange termijn doelen. Wat betekent een nieuwe productielijn voor de infrastructuur van de fabriek? En wat verandert er in de onderhoudsprocessen? Soms vraagt bedrijfsgroei om een nieuwe indeling van de werkvloer, of een nieuwe locatie om ruimte te maken voor nieuwe apparatuur. 

  

Quality 

Bij groei gaat de kwaliteitsafdeling aan de slag met het aanscherpen van procedures. Grotere productievolumes verhogen de kans op fouten, omdat processen onder hogere druk staan. En er meer producten zijn om te inspecteren. Ook brengen nieuwe producten vaak nieuwe wet- en regelgeving met zich mee, wat vraat om een grondige evaluatie van de kwaliteitsstandaarden en compliance.   

Recruitment 

Een groeiend bedrijf kan niet zonder nieuwe medewerkers. Dit is waar recruitment om de hoek komt krijgen. Door de werving en selectie van nieuwe collega’s in gang te zetten, staan er straks genoeg mensen op de werkvloer.  

Supply Chain 

Een complexer productieproces heeft impact op de productieschema’s en het toewijzen van middelen. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van grondstoffen en voorraadbeheer.  Meer weten over Supply Chain? Bezoek dan de website van ons zusterbedrijf NRG-Office.

Alles draait om de juiste mensen 

Welke veranderingen groei ook met zich meebrengt, het start altijd met de juiste mensen op de juiste plek. Door te investeren in de ontwikkeling van je huidige medewerkers benut je hun talenten optimaal. Het zorgt voor een gemotiveerd en competent team dat klaar is voor de toekomst. Het beste nieuwe talent vind je door een positief werkgeversmerk op te bouwen. En door een heldere wervingsstrategie te hanteren. Ontdekken hoe je jouw wervingsproces optimaal inricht?